Her ønsker Politisk Komitè å synliggjøre sitt offisielle arbeid.

Politisk Komité godkjennes av LS og består av 2 - 4 interesserte NB medlemmer som avlaster de tillitsvalgte med sitt arbeid.
Primærsaker for Politisk Komité er arbeid mot myndighetene for å bedre rammefaktorene til bobilistene i den daglige bruken.
Det samarbeides også med andre foreninger/personer det er naturlig å samarbeide med.

Viktige saker nå: Kunne kjøre bobil på 4,25t på B førerkortet, fergetakster, rasteplasser, tømme-anlegg, vektendring, miljø og ombygging.

I tillegg til skriftlige henvendelser, har en eller flere av medlemmene i gruppen deltatt på et eller flere møter, seminar og utredninger.

Det er viktig å få innputt/tilbakemeldinger saker/arbeid, som opptar NB medlemmene.

Noen av brevene/skivene i arbeidet, blir publisert på denne siden. Noen vil også kunne leses i egne artikler. Dobbeltklikk på lenken/bindersen i bunn av dette dokumentet og les.

 

Norsk Bobilforening jobber bla med:

 

 • Klasse B opptil 4.250 kg
 • Tømmeplasser i hver kommune
 • Flere nye Bobilplasser
 • Rimeligere priser for bobiler på ferger
 • Lavere forskuddsbetaling for bobiler over 8m, for å få 50% rabatt på fergeprisene


Norsk Bobilforening har bidratt med å få på plass:

 

 • Bobiler M1 inntil 7500kg kan følge skiltet fartsgrense i Norge
 • Bredde inn til 2.60 meter
 • Bobiler M1 uansett vekt betaler som liten bil i bomstasjoner, bobiler over 3500kg må da ha bombrikke.
 • Bobiler M1 over 3500kg inntil 7500kg. har PKK hvert andre år som personbiler.
 • Bidratt ved etableringer av Bobilplasser og Tømmestasjoner i flere kommuner/steder.
 • Bobiler M1 over 3500kg inntil 7500kg. har samme krav til dekk, som kjøretøy under 3500kg.