Norsk Bobilforening er nordens største rene bobilforening. Vi har seks regioner fordelt over hele Norge. Norsk Bobilforening har Servicekontor i Drammen med heltidsansatte personer.

Norsk Bobilforening (tidligere Norsk Campingbilforening) ble etablert i 1984 og er en landsdekkende og allmennyttig forening. Foreningen skal bidra til fortsatt utvikling av bruken av bobilen. Det legges stor vekt på en sosial profil ved å medvirke til et oppriktig kameratskap, hjelpsomhet og hensynsfullhet.

Gjennom vår kontakt med myndighetene skal foreningen bidra til at lover og regler blir oversiktlige og rettferdige, samt virke for en fornuftig og miljøvennlig bruk av bobilen.

Her er noen viktige saker vi har bidratt med å få på plass:

  • Bobiler M1 inntil 7500 kg kan følge skiltet fartsgrense i Norge.
  • Bredde inntil 2,60 meter.
  • Bobiler M1 uansett vekt betaler som liten bil i bomstasjoner, bobiler over 3500 kg må ha bombrikke for å få pris som personbil.
  • Bobiler M1 over 3500 kg inntil 7500 kg har PKK hvert andre år som personbiler.
  • Bidratt ved etableringer av bobilplasser og tømmestasjoner i flere kommuner/steder.
  • Bobiler M1 over 3500 kg inntil 7500 kg har samme krav til dekk, som kjøretøy under 3500 kg.

Norsk Bobilforening jobber blant annet med:

  • Klasse B opptil 4250 kg.
  • Tømmeplasser i hver kommune.
  • Flere nye bobilplasser.
  • Rimeligere priser for bobiler på ferger.


Medlemskontingent er kr 550,00 pr. kalenderår.
 
Norsk Bobilforening er delt inn i 6 regioner og har i tillegg et Servicekontor som holder til i Drammen. Regionene har egne valgte styrer, mens de som jobber på Servicekontoret er fast ansatt. 
Foreningen utgir medlemsbladet "Bobilen" 8 ganger pr år. Dette er medlemmenes "eget" blad.
 
Norsk Bobilforening har et landsstyre som består av 3 valgte medlemmer pluss regionslederne i de 6 regionene.
Daglig Leder, som er ansatt på heltid med kontor i Drammen, styrer den daglige driften av foreningen.

Link til våre søsterorganisasjoner:

Dansk Autocamper Forening