Viktig og nyttig informasjon fra NB sentralt!

Viktig og nyttig informasjon fra NB sentralt!

Publisert av Robert Erling Olsen den 13.03.20. Oppdatert 06.11.20.

Servicekontoret:

Servicekontoret ønsker å rette seg etter de anbefalinger som er gjort av Regjeringen for å bidra til å begrense smittespredning, og innfører noen endringer for å begrense antall nærkontakter.

Vi er tilgjengelige på telefon, epost og kontaktskjema på våre nettsider som normalt, men vil i stor grad utføre arbeidet fra hjemmekontor.

Det er derfor fint om dere ikke oppsøker servicekontoret, men benytter de andre mulighetene for å kontakte oss.

Disse er de nye restriksjonene pr. 5. november:

- Alle må i størst mulig grad holde seg hjemme.

- Ved helt spesielle anledninger kan du invitere opp til fem personer hjem.

- Vi bør holde minst 2 meters avstand til personer i risikogrupper

- Maks 20 personer på private arrangementer på offentlige steder og 50 på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

- Unødvendige innlandsreiser bør unngås.

- Nasjonal skjenkestopp kl. 24:00.

- Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle fra røde land.

- Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på coronahotell og teste seg i periode på inntil 10 dager.

Den siste regelendringen innebærer at en bestemor eller en annen person kan komme på besøk til Norge, men den første delen av oppholdet må bli på hotell.

Statens Vegvesen

Trafikkstasjonene er bare åpne for deg som har bestilt time. Bestill time for fornyelse og innbytte av førerkort, teoriprøve, registrering av kjøretøy og skilt. Her kan du bestille time.

 Er nummerskilt levert inn til trafikkstasjonen, f.eks. p.g.a. sesongavskilting, må du bestille time for å hente eller bestille nye. Les mer her.


Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde/gule områder

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder i landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder ved innreise til Norge.

Trykk her om du vil lese mer.

Ferger til Norge

Alle fergeselskaper har sterkt reduserte seilinger og begrensninger på passasjerer. Se fergeselskap for oppdatert informasjon.

https://www.fjordline.com/nb/p/aktuelt/koronavirus-informasjon

https://www.colorline.no/praktisk-informasjon/coronavirus-informasjon

https://www.dfds.com/nb-no/ferge/corona-virus/updates

https://www.stenaline.no/Trafikkinformasjon.

Landsdekkende informasjonssider om corona i Norge

https://helsenorge.no/coronavirus

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Kommuner

Følg med på nettsiden til kommunen du er, der finner man informasjon som gjelder i kommunen. Det er nesten ikke mulig å sammenfatte all informasjon fra alle kommunene, for det er en del ting som skiller. Så for rett info, søk i kommunen det gjelder, da er man sikker. Husk også at disse tiltakene forandres fort, så sørg for å være så oppdatert som mulig.

Her er det fra noen kommuner. Der finner man lenker til informasjon i kommunen. Skriv inn din kommunens navn i søkefeltet «Google» om den ikke er nevnt under og «klikk» videre til informasjonen en ønsker. Mye nyttig informasjon finner man også i lokalavisens nettsider.

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/

https://www.bergen.kommune.no/

https://www.stavanger.kommune.no/

https://www.risor.kommune.no/