Oppdatert status Landsmøte 2023

Oppdatert status Landsmøte 2023

Publisert av Agneta Torgersen den 15.08.23. Oppdatert 01.09.23.

Vedlagt finnes to skriv - det ene er fra President og daglig leder, og det andre fra region Nord, Nordland og Midt.

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

Felles tilsvar til våre medlemmer ang LM.pdf
Infoskriv medlemmer LM23.pdf