Ny forskrift

Ny forskrift

Publisert av Agneta Torgersen den 17.02.22.

Ny forskrift på lovlig etablerte campingplasser trer i kraft fra 1.3.2022.
 

Sagt på en annen måte, nå økes avstanden (sikkerhetssonen/brannsonen) fra 3m til 4m mellom campingenhetene på campingplasser i Norge. Men egentlig reduseres den fra 8m til minimum 4m. De 3m vi har hatt i Norge til nå, har ikke vært en forskrift, men en anbefaling med litt forskjellig praksis fra campingplass/kommune til campingplass/kommune.

 Her kan du lese mer om forskriften.

Dette er et arbeid som har pågått i mange år og vært ute på flere høringer, og nå på siste høring, gjaldt det inndelinger i parseller på 1200m2 med 8m branngater mellom, og maks 4m høyde på campingenhet, og minst 4m til neste campingenhet. Denne forskriftsendringen, skulle gjelde fra 1.1.2022, men ble utsatt enda en gang til 1.3.22.

Personlig synes jeg det er flott at denne forskriften endelig er kommet og dette må campingplasseiere forholde seg til som et minimumskrav, og det vil bli en felles regel i alle kommuner i Norge. 

Forskriften har ikke tilbakevirkende kraft, og de fleste campingplasser har så store campingtomter at det neppe vil være noen endring for de mobile enhetene som bobiler er. Det er også viktig at bobilbrukere på campingplasser som ikke har tydelig merking av hvordan bobilen skal stå på campingtomten minst har 4m til neste campingenhet. 

Verre kan det nok være for fastboende som vil sette opp spikertelt, gjerder og plattinger, og ved nyetablering eller utvidelser på campingplassen som nå også må deles inn i parseller med branngater som blir mer arealkrevende enn tidligere. 

I den nye forskriften er en campingenhet definert til maks 75m2. Det må man ha en bobil på ca. 13m med markisen ute, for å oppnå. Mange campingplasser har hittil regnet fra ytterkant av markise og til neste campingenhet. Dette har dessverre ikke alle gjester forholdt seg til. Det er vel noe den nye forskriften nå bekrefter, at det er fra ytterkant av markise. Der står det «levegg» og om «leveggen» står 90 gr. ut fra veggen eller rett ut fra taket er vel det samme? Det er også viktig å merke seg at en «personbil» ikke er del av en campingenhet, og dermed unntatt 4m regelen. Så den må bare holdes innen campingtomten. 

Siden denne forskriften gjelder for lovlig etablerte campingplasser, vil den ikke gjelde for bobilparkeringer/etablering av bobilparkering som ikke er/blir regulert som campingplass. Sikkerhet må også den enkelte bobilist ta ansvar for, og mener man 3m er for nære, bør man benytte campingplass. At det er litt trangere på en bobilparkering enn en campingplass, er vel ikke så unaturlig? 

Fricamper man, eller overnatter på rasteplass, parkering og lignende er det verken nå eller etter 1.3. et krav om at avstanden skal være minst 4m ved stopp eller overnatting. Det eneste man kan gjøre om man synes nabobilen er for nærme, er å flytte seg selv. Der er det ingen forskrift eller hjemmel som noen person eller myndighet kan reagere etter. Eneste unntak er om det er skiltet eller opplyst på annen måte fra eier/driver hva avstanden skal være på stedet/plassen.

 

 

jeg håper inderlig at eksisterende og nye bobilplasser, holder seg til den gamle preaksepterte avstanden på 3m. Reiser man på kontinentet, vet man at der kan man risikere og bo så tett på bobilplasser at man knapt får opp døren. Så igjen, synes man 3m er for nære på en bobilplass, kan man nå få 4m på de fleste campingplasser som selv i dag har så store campingtomter at man må parkere etter den nye forskriften. 

Slik forskriften er utformet, vil den ikke gjelde ved bobiltreff, der parkeringen av bobilene skjer på parkeringsplasser, fotballbaner og lignende som ikke er «lovlig etablerte campingplasser.» Her også, er vel den tidligere preaksepterte avstanden på 3m nok? Trenger vel ikke 4m, og ved parkering av mer enn ca. 20 bobiler, må det deles inn i parseller på 1200m2 med 8m branngater imellom som tar enda mer areal om den nye forskriften skal gjelde. 

Så slik det er vedtatt nå, må man inn på campingplass om man ønsker en avstand på minimum 4m til neste campingenhet. 

Brannvesenet har i dag en preakseptert avstand på 3m som de gir anbefalinger utfra, og jeg håper de vil fortsette med det også i fremtiden ved etableringer av nye bobilparkeringer og ikke øke den til 4m og parsellinndeling. Dette er en forskrift som vil gjelde for campingplasser og ikke andre steder. 

Uansett avstand håper jeg at alle bobilister tar hensyn til reglene som gjelder på plassen, respekterer og tar hensyn til naboer og tenker på egen og andres sikkerhet.
 

Tor H 114