Innkomne saker til Landsmøtet

Innkomne saker til Landsmøtet

Publisert av Agneta Torgersen den 22.01.21.
Det er i år Landsmøte 3. juli på Årsøya.
Har du en sak du ønsker at Landsmøtet skal ta opp, må denne være Landsstyret i hende innen 23. mars.
Innkommende saker kan sendes på mail til President Odd Ørstavik: odd.orstavik@msvingen.no