Innkalling til Landsmøte 2021

Innkalling til Landsmøte 2021

Publisert av Agneta Torgersen den 15.04.21. Oppdatert 03.05.21.

Etter en evaluering i forrige Landsstyremøte ble det bestemt at Landstreffet er utsatt på grunn av Covid-19.
Landsmøtet vil likevel foregå 3. juli fra kl. 10.00 - 16.00.
Sted: Digitalt. 

Saksliste:

1. Åpning – og godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetningene.
5. Behandle regnskap i revidert stand med revisors beretning.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent og innmeldingsavgift.
8. Fastsette godtgjørelser.
9. Behandle NBs organisasjonsplan.
10. Vedta budsjett.
11. Valg.

Presentasjon av sakene kommer i «Bobilen» som er ute hos medlemmene ca. 15. juni.
Sakspapirene kan leses i Gnist senest 15. mai. Vi informerer i et nyhetsbrev når sakspapirene er klare.

For Landsstyret
Odd Ørstavik, President

 

Valgkomiteens innstilling til Norsk Bobilforenings Landsmøte 3. juli 2021 
  
President: 20385 Jan Utengen - Region Øst. Ny. 
Visepresident: 8510 Karl S. Olsen - Region Midt.  Gjenvalg. 
Styremedlem: 1082 Annbjørg Sognnes - Region Vest.  Ny. 

Kontrolkomitè: 

8687 Jan Leinum - Region Midt.  Gjenvalg. 
18376 Aid- Henny Kaarby – Region Nordland. Ny. 
9113 Gun - Britt Bjerkeli - Region Nord. Ny. 
 
Alle velges for to år 

 

Valgkomitè 2021: 

9441 Liv Jorunn Bakke – Region Midt. Leder. 
14614 Tommy Grindheim - Region Vest. 
12248 Anne Karin Pedersen - Region Sør. 
12530 Karl Otto Kalsnes - Region Øst. 
9507 Roy Kolmar Karlsen - Region Nord. 
3882 Geir Ove Nilsen - Region Nordland.