Innkalling til Årsmøte Region Sør

Innkalling til Årsmøte Region Sør

Publisert av Agneta Torgersen den 23.01.24. Oppdatert 07.02.24.

Innkalling til Årsmøte i Region Sør
Lørdag 25. mai 2024 kl. 12.00.

Norsk Bobilforening Region Sør, Lista Flystasjon, Nordveien 277, 4560 Vanse

Saksliste:
1. Åpning av leder.
2. Godkjenning av stemmeberettigede.
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
4. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 til å skrive under protokollen.
5. Behandle årsberetning.
6. Behandle regnskap med revisjonsberetning.
7. Behandle innkomne forslag og saker.
8. Vedta Budsjett.
9. Valg.


Innkomne forslag og saker MÅ være styret i hende innen 27. april – ritahbjorland@gmail.com
Etter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte hvor det blir utdelt årsmerker til de som skal ha det.
Vi ønsker også å markere 30 års jubileum med kaffe og kaker etter Årsmøtet.

Velkommen til Årsmøtetreff 24. – 26.5.24.