Info om ny regel for EU-kontroll av bobiler

Info om ny regel for EU-kontroll av bobiler

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19. Oppdatert 14.08.19.

Norsk Bobilforening får mye spørsmål om EU kontroll og de nye reglene som trer i kraft 1 okt. Her kommer info fra Statens Vegvesen. LES DETTE. Viktig og oppklarende info.

"Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy blir endret slik at endringen først trer i kraft fra 1. oktober 2016. Da skal både kontrollsystemet, registreringssystemet og brukersystemene være endret slik at de takler omleggingen i kontrollintervallene.

I praksis betyr endringen at de som har personbiler og bobiler (M1-kjøretøy) med tillatt totalvekt mellom 3500 og 7500 kg må forholde seg til «gammelt» kontrollintervall frem til 1. oktober og få utført EU-kontroller i samsvar med dette intervallet slik som tidligere.

For de som har kontrollfrist etter 1. oktober 2016, vil det nye kontrollintervallet gjelde. Det betyr at de skal ha første kontroll når de er 4 år og deretter kontroll hvert 2. år. "I en overgangsperiode på 1 år vil halvdelen av kjøretøyene måtte gjennomføre en 1-årig kontroll for å komme over i riktig kontrollintervall i forhold til registreringsår". Partallsår for registrering skal gi partallsår for EU-kontroll, med tilsvarende ordning for oddetall.

Frist for neste kontroll skal bli automatisk oppdatert i henhold til de nye reglene. Bileiere oppfordres imidlertid til å sjekke kontrollfrist på vegvesen.no, men merk at dette må gjøres etter 1. oktober 2016.

Kjøretøy som kommer inn under ordningen, men som mangler EU-kontroll eller er begjært avregistrert av samme grunn før 1. oktober 2016, vil ha krav om godkjent EU-kontroll før de blir omfattet av endringene.

Dette vil med andre ord si at kjøretøy registrert i oddetallsår må forholde seg til de samme reglene som er i dag, med intervall hvert år, frem til de har fått gjennomført kontroll i kommende oddetallsår (2017).
Kjøretøy registrert i partallsår kommer litt "heldigere" ut i forhold til de nye reglene, slik at de gjennomfører kontroll i 2016, deretter vil de nye reglene om intervall hvert andre år tre i kraft for de.