Info fra Tryg om trafikkforsikringsavgift til stat

Info fra Tryg om trafikkforsikringsavgift til stat

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19. Oppdatert 09.02.21.
Innkrevingen
Fra 01.01.2018 vil forsikringsselskapene kreve inn årsavgiften avregnet pr dag pr kjøretøy. Avgiften vil bli krevd inn sammen med, og på like betalingsvilkår, som forsikringsavtalen. Hos Tryg kan en velge mellom 1, 2, 3 , 4 eller 12 (ved avtalegiro) betalingsterminer. 

Solgt
For at avgiften skal bli korrekt vil forsikringsselskapene kun melde ut kjøretøy på bakgrunn av en elektronisk melding fra Statens Vegvesen, dette gjelder tilfeller hvor et kjøretøy er solgt, stjålet eller vraket. For eier av et kjøretøy blir det nå viktigere enn tidligere å sikre at endringer i eierforhold meldes Statens Vegvesen så raskt som mulig. Dersom en feks bytter bil via forhandler, og forhandler venter med å sende inn salgsmelding så kan bileier bli belastet for dette. Det er derfor viktig at man personlig melder inn endring i eierforhold, og ikke gir denne oppgaven videre til forhandler alene. 


Avregistrert
I tilfeller hvor et kjøretøy er avregistrert (skilt må alltid innleveres Statens Vegvesen), vil Tryg kun melde ut ansvarsdekningen. Dersom kjøretøyet i tillegg hadde kasko eller delkaskodekning, vil den løpe videre slik at en eventuelt opprettholder den øvrige forsikringsdekningen selv om bilen er avskiltet. Dette vil som regel være den beste løsning ift sesongavskiltninger. Kunden vil alltid bli tilskrevet med eget brev, bedt om å ta kontakt dersom en ønsker annen løsning.

Viktig ved salg
For eier av et kjøretøy blir det nå viktigere enn tidligere å sikre at endringer i eierforhold meldes Statens Vegvesen så raskt som mulig. Dersom en bytter bil via forhandler, og forhandler venter med å sende inn salgsmelding så kan bileier bli belastet for dette. Det er derfor viktig at man personlig melder inn endring i eierforhold, og ikke gir denne oppgaven videre til forhandler alene. 

Uforsikretgebyr
En annen viktig endring fra 01.01.2018 er at det innføres et "uforsikretgebyr". Det betyr at kjøretøy uten gyldig forsikring vil bli belastet med et relativt høyt dagsgebyr pr dag det er uforsikret, i tillegg til risiko for avskiltning. Gebyret er så høyt at det alltid vil være rimeligere å ha en gyldig forsikring. Pengene som kreves inn i dette gebyret vil benyttes til å dekke inn skader som uforsikrede og ukjente kjøretøy påfører andre. (Ukjent gjelder ikke ift annet kjøretøy men kun for skade på person eller eiendom/ting).