Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
  • Forside
  • Endring på svensk førerkort i Norge

    Nå kan innehavere av svensk førerkort klasse B med dato for førstegangsutstedelse før 1.juli 1996, og som ikke har fått nytt førerkort utstedt etter inndragelse av førerett kjøre personbil med vekt over 3500 kg også i Norge.

    "Rett til å kjøre personbil med vekt over 3500 kg med svensk førerkort klasse B, ervervet første gang før 1. juli 1996, har frem til nå ikke vært anerkjent i Norge. Begrunnelsen for dette har vært at Vegdirektoratet har hatt som standpunkt at slike rettigheter skal markeres på førerkortet med en harmonisert førerkortkode, samt en eventuell passende beskrivelse i parentes for at den skal anerkjennes i Norge. 

    Etter en nærmere vurdering av våre forpliktelser etter direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv) og beslutning 2014/209/EU har Vegdirektoratet kommet frem til at dagens praksis med manglende anerkjennelse ikke kan videreføres. Da den svenske rett til å føre personbil med vekt over 3500 kg med førerkort klasse B ervervet før 1. juli 1996 fremgår av beslutning 2014/209/EU om ekvivalenser, plikter Norge å anerkjenne rettigheten. Det fremgår også direkte av førerkortforskriften § 8-1 første ledd at rettigheter som fremgår av beslutning 2014/209/EU gir førerett i Norge".

    Oppsummert betyr dette at innehavere av svensk førerkort klasse B med dato for førstegangsutstedelse før 1. juli 1996, og som ikke har fått nytt førerkort utstedt etter inndragelse av førerett, kan føre personbil med vekt over 3500 kg også i Norge.