Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
 • Forside
 • Ildsjelpris 2018

  NBs Landsmøte 2015 vedtok at det skal deles ut en ildsjelpris årlig i foreningen.

  Statuttene for en slik pris er som følger:
   
  · Minst 6 års medlemskap.
  · 6 års aktiv innsats for NB og utvist særlig engasjement for NB lokalt og nasjonalt noe som gjenspeiler seg i resultater for medlemmene. Prisen kan foreslås av medlemmer gjennom sin region, av regionstyrene eller av medlemmene i landsstyret. Prisen skal tildeles etter enstemmig vedtak i landsstyret. Det tilstrebes at prisen utdeles på sentrale arrangement/treff. Utmerkelsen skal markeres med et diplom og en gave til en maks verdi på kr 5000,-
   
  Når vi samles til Landstreff i Harstad skal Landsstyret utdele årets pris. For at styret skal kunne dele ut en slik pris trenger vi innspill fra dere alle sammen.
  Ethvert medlem kan her komme med forslag på sine kandidater. Innsendte forslag må inneholde en god begrunnelse og gjerne noen ord om kandidaten som foreslås. Her tenkes fartstid i NB, verv og annen innsats. Jo bedre begrunnet et forslag er, desto mer riktig avgjørelse vil landsstyret kunne gjøre. 
  Landsstyret ønsker så mange kandidater som mulig slik at vi får et bredt og godt grunnlag til å gjøre en slik utvelgelse.
  Innsendte forslag må være styret i hende innen 15.04.18.