Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
 • Forside
 • Digital strategi

  I NB er det nå vedtatt en digital strategi, vedtatt på siste Landsstyremøte. For gjennomføring og implementering av den digitale strategien, ble arbeidsgruppen som ble oppnevnt i forbindelse med hovedstrategi utvidet. Arbeidsgruppen som skal se på organisering, struktur, ansvarsfordeling og IKT består av Daglig leder Heidi Nilsen, Stein Halvorsrød, Region Øst, Tor Henriksen, Region Sør, Eivind Krokmo, Region Nordland og Odd Ørstavik, Region Sør som også er leder av gruppen.

  Det første arbeidsgruppen ser på, er IKT-delen med hovedfokus på Informasjonsoppbevaring, Forum og digitale Bobilen.

  Første arbeidsmøte i gruppen er 12.4. Det første vi ser på er en løsning som overlater Informasjonsoppbevaring på vegne av NB og alle regioner. Etter dette vil vi så ta fatt på fornyelsen av Forumet. I nevnte digitale strategi står det at Forumet skal fornyes. Samtidig som dette, ser vi på en løsning der vi gjør "Bobilen" om til både et blad og et elektronisk blad som gir mange av våre medlemmer muligheten til å lese vårt god blad på nett.

  Dersom noen av våre medlemmer eller andre interesserte har spørsmål rundt dette arbeidet, så henvender en seg til leder for arbeidsgruppen eller Daglig leder.

  Odd Ørstavik
  Regionsleder Sør