Referat fra viktig møte

Referat fra viktig møte

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19. Oppdatert 14.08.19.
Torsdag 10. mars var NB ved Kurt Terje Jenssen og Terje Aarhus invitert til møte med Samferdselsminister. Møtet foregikk i Samferdselsdepartementets møterom.  Regjeringen deltok med Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og Statssekretær Tom Cato Karlsen.
Møtet startet med gladnyheten om at bobiler over 3500 kg registrert som M1 (personbil) vil fra 4.april bli avkrevd bompenger på linje med personbiler under 3500 kg. Det kreves at kjøretøyet har godkjent Autopass brikke eller godkjent Easy go brikke. Dette er en av kjernesakene vi har jobbet for og endelig er det på plass. Det har også vært diskutert en løsning med 20 % rabatt ved bruk av brikke men denne løsningen er ikke relevant på nåværende tidspunkt får vi opplyst.
Videre ønsket vi å høre litt om fremdriften på de tre høringene som har vært ute i vinter. Høringsfristen for hastigheter, totalbredde og vinterutrustning var jo 2.mars. Videre saksbehandling her er at Statens Vegvesen legger frem sin innstilling til Departementet for endelig vedtak. Et slikt vedtak i disse saker vil trolig være klart i løpet av sommeren opplyser Solvik Olsen.
Debatten om endrede førerkortregler som også er et hett tema for oss i NB ble grundig debattert og vi fremla våre synspunkter. Her har Departementet allerede oversendt mye dokumentasjon til EU for å kunne samordne dette slik at det kan bli felles regler for hele Europa. Dette er en tidkrevende prosess og det hersker stor usikkerhet om resultatet. Derfor vurderer Departementet om det kan lages en særordning for Norge. Tanken er da at det lages en førerkortklasse inntil 4500 kg totalvekt. Dette prosjektet er bare i startfase og kan ikke tidfestes på nåværende tidspunkt.
Avslutningsvis tok vi opp to nye viktige problemstillinger med Ministeren. Vi utfordret Departementet på å se på fergetakster og skeivhetene som vi bobileiere opplever. Svaret her var at dette var sett litt på tidligere, men ikke gjort noe spesifikt med. Derfor hadde vi god dokumentasjon vi kunne fremlegge.  Her tror vi Samferdselsministeren kommer til å ta tak i dette ganske snart uten at vi fikk noen løfter om dette.
Det ble også luftet ønsker om flere tømmestasjoner på rasteplasser når dette bygges på nye veiprosjekter. Her var svaret ganske oppløftende da Ministeren er av den oppfatning at det må være bedre med effektive rasteplasser i stedet for kunstutsmykkede rasteplasser. Vi ser at vi her er på samme kurs og mener at dette arbeidet også vil bli sett grundig på.
 
Kurt Terje Jenssen og Terje Aarhus