NB på høring i Stortinget

NB på høring i Stortinget

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19. Oppdatert 14.08.19.

Hos Finanskomiteen fikk Terje Aarhus lagt frem sine synspunkter på registreringsavgiften og omregistreringsavgiften på bobiler. Denne er senket i Statsbudsjettet, men NB ønsker denne enda lengre ned. Vedr. omregistringsavgiften, så ønsker NB at den heller bør være en dokumentavgift.

Hos Transport- og kommunikasjonskomiteen la NBs daglige leder, Tore Steinar Pettersen, fram synspunkter på ferge- og tunelltakster, i tillegg til bomtakster. I vårt vognkort står det Campingbil, men Staten bedømmer oss enten som personbil, lastebil eller bobil etter hvor Staten kan hente inn mest penger. Han tok også opp at vi ønsker et rettferdig prissystem på fergene for bobil og personbil med campingvogn. Vi må få lik meterpris. Vi ønsker også at «Campingbil» uansett tyngde, skal gå under personbil i bomstasjoner.

Tore Steinar Pettersen la også fram NBs syn på hvorfor bobiler over 3,5 tonn skal ha periodisk kontroll hvert år. NB mener at bobiler ikke behøver EU-kontroll hvert år. Dette fordi en gjennomsnitts bobileier kjører et sted mellom 10.000 og 20.000 km pr år som er vesentlig mindre enn andre kjøretøy over 3,5 tonn.

Tore Steinar Pettersen mener at dette var en veldig viktig høring for NB, og at vi nå har tatt et langt skritt videre i kampen om å bli tatt hensyn til på norske veier og i det politiske liv.

Les mer om disse høringene i «Bobilen» som kommer ut i midten av november.