Koronaviruset Viktig melding til våre medlemmer.

Koronaviruset Viktig melding til våre medlemmer.

Publisert av Tor Henriksen den 12.03.20.

Viktig informasjon til våre medlemmer

 • LS behandlet  på siste møte hvordan våre regioner skulle forholde seg.

 

Norsk Bobilforening har en medlemsmasse som er i en aldersgruppe som kan være utsatt for Corona virus. Dette tar NB alvorlig og følger dette på med denne info mailen.

På Landsstyremøte 11.3.3030 ble saken behandlet. Konklusjonen i dette møte i denne saken er som følgende:

 • NB opplever at vi er i en Force Majure situasjon og ekstraordinære tiltak må kunne brukes men de skal brukes i et samarbeid mellom regionstyrene og de aktuelle treffkomiteer.
 • NB oppfordre til å følge offentlige myndighets råd vedr forsamlinger av mennesker, både kommune og statlige.
 • Corona virus kan være fare for mange medlemmer i NB basert på aldersgruppen blant våre medlemmer.
 • Alle treffkomiteer må ta snarlig kontakt med leverandører til de enkelt treff for å avklare situasjonen og forholde seg til de avtaler som en til enhver tid er gjort mellom treffkomiteer, utleier og andre leverandører.
 • Landstyret oppfordrer regionstyrene å ha fokus på at årsmøtene skal avholdes ihht plan eller så tett opp under plan som mulig.
 • Dersom NBs regioner utsetter sine årsmøter, må sittende styre vurdere om en skal få gjennomført årsmøte elektronisk eller utsette årsmøte til et senere tidspunkt i 2020
 • Nåværende styre skal sitte fram til valg er gjennomført
 • Landstyret anbefaler at regionstyrene senest en-1-måned før årsmøtene skal avholdes blir tatt en avgjørelse om årsmøtetreffene gjennomføres sammen med den aktuell treffkomiteen.
 • Dersom årsmøtene utsettes, anbefaler Landsstyret at de regionale styrene lager en plan for gjennomføring som blir presentert for regionens medlemmer.

                                                                        Sitat slutt


 • NB ønsker ikke å komme med andre råd en det til enhver tid kommuner og myndigheter råder en til og oppfordrer våre medlemmer til å følge dem. Følg med på lokale nettsider.

   

 • Ved utenlandsreiser FHI reiseråd og sjekk hva din reiseforsikring dekker.

   

 • Vi anbefaler også NB medlemmer og tillitsvalgte og følge oppdatering på Folkehelseinstituttets nettsider (nytt vindu) og myndighetenes anbefalinger på helsenorge.no (nytt vindu)

 

  Informasjon om bl,a, fritidsreiser som er aktuelt for oss bobilister Aktuell info fra NRK og pressekonferansen 12.03.20