Innkalling til Årsmøte Region Midt

Innkalling til Årsmøte Region Midt

Publisert av Agneta Torgersen den 07.09.21. Oppdatert 07.09.21.

Det innkalles til Årsmøte i Region Midt på Storås Samfunnshus 9. oktober kl. 13.00.

Saksliste:

1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av saksliste, innkalling og forretningsorden.
3. Valg av dirigent, sekretær, tellekorps og 2 protokollvitner.
4. Årsberetninger for 2019 og 2020.
5. Regnskap for 2019 og 2020 med revisjonsberetning.
6. Innkomne saker og forslag. Må være styret i hende innen 29. september 2021.
7. Forslag til budsjett.
8. Valg.

Med forbehold om korona.
Det blir sendt ut varsel til de påmeldte dersom Årsmøtet blir utsatt.

NB! Vi må ha påmelding med navn og telefonnummer pga korona og evt smittesporing!

Påmelding til Tove Lindtner på tlf: 926 35 708 eller e-post: telindtner@gmail.com

Mvh Styret i Region Midt