Dårlige nyheter ang. førerkortregelen

Dårlige nyheter ang. førerkortregelen

Publisert av Agneta Torgersen den 08.08.19. Oppdatert 14.08.19.
I lengre tid har det vært arbeidet med å øke vektgrensen på førerkort klasse B til inntil 4250 kg.
Norge er som følge av EØS-avtalen, bundet av EUs førerkort direktiv. Derfor har Samferdselsdepartementet i et brev til EU bedt kommisjonen om deres syn på hvorvidt direktivets regler er til hinder for å innføre et nasjonalt unntak for å tillate kjøring med bobiler med høyere tillatt totalvekt enn 3500 kg, med førerkort klasse B.
 
Svaret fra kommisjonen sier kortfattet at det bare er i de konkret angitte tilfellene i direktivet at det kan gjøres nasjonale unntak fra førerkortreglene i direktivet. De påpeker videre at av hensyn til forutberegnelighet og målet om fri bevegelighet, er det ikke gitt slik fleksibilitet for definisjonene av førerkortklassene. Kommisjonen påpeker også at det er viktig for trafikksikkerheten at førere kun har rett til å kjøre de kjøretøyene som de har vist at de har de nødvendige kunnskaper for å kjøre.
 
Kommisjonen påpeker at medlemsstatene er pålagt å følge direktivets regler og at endring av innholdet i førerkortklassene bare kan gjøres dersom direktivet revideres. Slik revisjon er ikke planlagt av EU på nåværende tidspunkt.
 
 
Spørsmålet er dermed vurdert av Kommisjonen, som har gitt et klart svar om at direktivet ikke åpner for et slikt unntak.
 
Samferdselsdepartementet planlegger derfor nå at saken skal lukkes.
 
Norsk Bobilforening ønsker å ta med seg denne saken til årsmøte NMC ( Nordisk motor caravan) som skal være i Finland nå i sommer. Få litt feedback på hva sverige og Danmark tenker om dette. 
 
Det er også muligheter for å gå for plan B som gjør at denne regelen kun blir norsk.