Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
 • Treffliste
 • Treff

  Årsmøteinnkalling Norsk Bobilforening Region Midt: 2018

  Sted: Vukuhallen Verdal

  Årsmøteinnkalling Norsk Bobilforening Region Midt: 2018
   
  Vukuhallen Verdal
  Lørdag 28.04.18

  Årsmøte Kl. 15.00!

  Sakliste:

  1. Godkjenne stemmeberettigede

  2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

  3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive protokollen

  4. Behandle årsberetning

  5. Behandle regnskap i revidert stand

  6. Behandle innkomne forslag (Forslag må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtedato)

  7. Vedta budsjett

  8. Foreta valg (følgende er på valg, Leder Karl S. Olsen, styremedlemmer Petter Mathisen og Per Åmbakk og 1 treffkoordinator), medlem til valgkommiteen og revisor skal velges.

  Det er kommet forslag om å ha medlemsmøte, umiddelbart etter årsmøtet, i og med at da er alle samlet.

  Prisen blir kr. 400.- pr. bil og ikke slik det står i den opprinnelige innbydelsen til Olav med kr 300.- pr. bil og kr. 250.- pr. person.

  Start tid:   28.04.2018
  Slutt tid:   28.04.2018

  Arr: Region Midt


  Tilbake