Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
 • Treffliste
 • Treff

  Årsmøtet 29/4.2017

  Sted: Fjellstova Ørskogfjellet

  Årsmøtetreff 28-30/4.2017

  Sted : Fjellstova Ørskogfjellet

  Mer info kjem i neste Bobilen.

  Påmelding : Liv Jorunn Bakke

  Mobnr :90022698

  Årsmøtetreff 28-30/4.2017

  Sted : Fjellstova Ørskogfjellet

  Mer info kjem i neste Bobilen.

  Påmelding : Liv Jorunn Bakke

  Mobnr :90022698

   

  Det innkalles til årsmøte i NB region midt.

  Tid: laurdag 29.april 2017 kl 1530

  Stad: Fjellstova, Ørskogfjellet

  Sakliste:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling.

  2. Godkjennelse av sakliste

  3. Valg av møteleder, referent og to til å undertegne protokoll, samt valg av tellekorps.

  4. Styrets beretning.

  5. Revidert regnskap.

  6. Innkomne forslag.

  7. Budsjett

  8. Valg

  9. Avslutning

  Forslag som ønskes behandla på årsmøte må være skriftlig. Det må være i styret v/leder Karl S.Olsen i hende

  3veke før årsmøte E-post karl.olsen@kystverket.no

  Leder valgkomiteen 6094 Kristian Flenstad E-post kristianflenstad@hotmail.com

  På valg 2017

  Nestleder 8687 Jan Magnar Leinum

  Kasserer/ CCI 9441 Liv Jorunn Bakke

  Styret i Region Midt

  Karl S Olsen

  Start tid:   29.04.2017
  Slutt tid:   30.04.2017

  Arr: Region Midt


  Tilbake