Presidentens hjørne

Ønsker i første innlegg på denne siden å presentere noe historiske fakta om Norsk Bobilforening

Norsk Campingbilforening /Norsk Bobilforening har stiftelsesdag 1. mars 1984.

Regionene kom til etterhvert og ble stiftet slik som oversikt under viser:

  • Region Vest september 1993.
  • Region Øst mars 1994
  • Region Sør mars 1994
  • Region Midt november 2001
  • Region Nord april 2004
  • Region Nordland 1. mai 2010

Så skal vi se på hvilke nasjonale arrangement som blitt avholdt. Har i dag oversikt tilbake til 2012. Dersom noen kan hjelpe oss med oversikt enda lenger tilbake i tid så skal vi oppdatere tabellene under

Aktivitet Sted Region Årstall Merknad
Landsmøtetreff Tromsø Nord 2012  
Landsmøtetreff Selbu Midt 2013  
Landsmøtetreff/Nordisk Fredrikstad Øst 2014 NB 30 år
Landsmøtetreff Sotra Vest 2015  
Landstreff Ogna Sør 2016  
Landsmøtetreff Mosjøen Nordland 2017  
Landstreff/Nordisk Harstad Nord 2018  
Landsmøtetreff Ogna Sør 2019 NB 35 år, Sør 25 år
Landstreff   Midt 2020  
Landsmøtetreff   Øst  2021  
Landstreff   Vest 2022  
Landsmøtetreff   Nordland 2023  
Landstreff   Nord  2024  
Landsmøtetreff   Sør 2025  

 

Presidenter i Norsk Bobilforening

1984 - 1987 Ingen leder, men styret bestod av 1 Kirsti Biermann
1 Ragnar Austad
3 Frøydis Cederkvist Stenerud
3 Gunnar Stenerud
2 Ola Fjeld
1987 - 1989 Formann 1 Ragnar Austad
1989 – 1991 Leder 184 Gunnar Jensen
1991 – 1992 Leder 372 Gunnar Almløv
1992 – 1994 Leder 503 Anna Aalberg
1994 – 2000 Leder 246 Tore Hunhammer
2000 – 2008 Leder 272 Tormod Holand
2008 - 2012 President 316 Viggo Søfting
2012 – 2019 President 2289 Kurt Terje Jenssen
2019 - President 7788 Odd Ørstavik