Politisk komité

Her vil det komme informasjon om det arbeidet Norsk Bobilforening gjør overfor myndigheter.