Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
 • Forside
 • Info om radiofrekvens

  I«Bobilen» 172 hadde vi med en artikkel om UHF-frekvens. Den lyder slik:

  NB har en egen UHF-frekvens på radioer i bobilene, Kanal 1. Denne kanalen er det kun våre medlemmer som kan bruke.

   

  Vi betaler 1 gang i året en avgift til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet for dette. Praksisen som har vært, er at vi får lister fra dem som selger radioer. Disse listene gjør at vi kan fakturere frekvenslisensen til de av våre medlemmer som benytter seg av disse radioene. Dette koster kr. 170,-. Problemet er at det finnes ikke noe godt system for å få alle til å melde fra om at de bruker denne frekvensen, derfor blir systemet meget urettferdig. Det betyr i praksis at noen betaler, mens andre slipper unna. Landsstyret har fattet et vedtak om at alle som bruker denne frekvensen oppfordres til å melde fra til NB om at de bruker denne frekvensen. Også de som har fått faktura tidligere må melde fra. Hvis responsen på dette blir for dårlig, vil NB sin egen frekvens legges ned.

   

   

  Da dette ble publisert hadde NB en liste på ca 200 stk som skulle betale lisenes for denne kanalen. Det siste året har det ikke blitt sendt ut faktura på dette, da saken har vært under behandling. Kostnaden NB sentralt må betale for ca 200 stk brukere er drøye 40 000,-. Problemet her er at hvis fakturaen vi sender ut ikke blir betalt, har ikke vi mulighet til å følge opp dette. Vi har noen ganger tatt en telefon og da fått beskjed om at radio er ødelagt, eller at de ikke har radio lenger. Det er også dessverre slik at noen kan klare å kode disse radioene og bruke frekvensen uten å melde inn til hverken NB eller de som selger radioene. Det betyr at skulle Nasjonal kommunikasjonsmyndighet oppdage dette, kan de som bruker kanalen bli bøtelagt.

  Det skal også sies at det er forhandlere på radioer i hele Norge som skal melde inn hvem som har kjøpt radioer. Dette skjer dessverre ikke. I tillegg blir det solgt radioer i utlandet som vi heller ikke har mulighet til å få oversikt over.

  Vi fikk etter artikkelen i Bobilen tilbakemelding fra ca 22 stk. Etter at saken igjen var oppe i Landsstyret ble det på grunnlag av dette fattet et vedtak som sa at radiofrekvensen avvikles. Både pga.at systemet er meget urettferdig, helt umulig å få en god oversikt over, og en for stor kostnad til et såpass lavt antall brukere.

  Det som er viktig å vite er at radioene selvfølgelig fungerer selv om denne frekvensen blir avviklet. Reiser dere på tur flere biler sammen kan dere bruke en annen kanal. Denne kanalen vil dog ikke bare være NB sin, og den vil ha en noe kortere rekkevidde. MEN det presiseres at radioene er fullt brukelige.