Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
 • Forside
 • "Mini" referat fra landsstyremøte 15.04.16

  Visjon: "Skape trygge og trivelige opplevelser"
                                                                                                            
  Verdier: Inkluderende. Tydelig. Inspirerende. Handlekraftig.
   

  ”Mini” referat fra landsstyremøte på Gardermoen 15.april 2016,

  Vi var samlet til dagsmøte på Gardermoen Airport Hotell. Når vi har møte så sentralt, går det teoretisk ann å reise frem og tilbake for alle deltakerne på samme dag.
  Vi behandlet årsmelding og regnskap for 2015. Dette vil bli presentert i «Bobilen».
  IKT gruppen orienterte om sitt arbeid og om problemstillinger omkring hjemmesiden, forumet og sosiale medier. Vi ønsker en brukervennlig hjemmeside som medlemmene ser nytte av å bruke daglig. 
  Det er bestemt at kontoret skal styrkes. NB strategi har konkrete mål for de neste 5 årene. Det er nødvendig å diskutere hvordan vi best mulig kan videreutvikle organisasjonen. Det er ofte diskusjon om hva som er landsstyre sin rolle og hva som er administrasjonen sin rolle.  Den diskusjonen vil nok vedvare en tid fremover.
  Landsstyre vil bruke den tiden som trengs for å få på plass forslag til organisasjonsplan.  Arbeidsgruppen for «Organisering, struktur og ansvarsfordeling» får oppgaven med å utarbeide organisasjonsplan basert på de dokumenter som i dag finnes i foreningen.  Landsstyre vil bli fortløpende orientert om arbeidet.
  NB skal beholde eksisterende kompetanse og sørge for å skaffe den kompetansen som vi eventuelt mangler for å bli en bedre organisasjon.
  De daglige arbeidsoppgavene går greit og blir løst på en tilfredsstillende måte. Servicekontoret har funnet løsninger slik at utgivelse av «Bobilen» går som planlagt. Styre har vurdert å kjøpe eksterne tjenester til «Bobilen», men saken ble utsatt til arbeidsgruppen for organisering er ferdig  med sitt arbeid.
  Sak om medlemskap /deltagelse i NMC ble diskuter. Til Nordisk treff reiser Olav Næss og Kurt Jensen og har alle fullmakter. De skal ivareta Norsk Bobilforening sine interesser på årsmøte i NMC. 
  Medlemsfordeler ble diskutert. Det er behov for å gå gjennom avtalene og se om NB har forhandlet seg frem til «de beste» avtalene for våre medlemmer. Alle landsdekkende avtaler skal servicekontoret administrere.  
   
  NB går en aktiv tid i møte og vi prøver etter beste evne å orientere medlemmene om det vi arbeider med. Neste landsstyremøte blir i juni.
   
  Hilsen
  Margrethe Ådland
  visepresident