Artikkel ingress - link til artikkel nummer 1

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 2

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 3

Artikkel ingress - link til artikkel nummer 4

Du er her:
 • Forside
 • Info fra Servicekontoret

  Bobilnytt
   
  Informasjon fra Landsstyret
  Landsstyret i Norsk Bobilforening vil med dette meddele at daglig leder/redaktør Tore Steinar Pettersen etter eget ønske har valgt å si opp sin stilling hos oss. Etter avtale er oppsigelsen gjort med virkning fra 4.mars 2016.
  Tore Steinar har slitt med dårlig helse den siste tiden og erkjenner nå at det er nødvendig å redusere aktiviteten for å ta vare på egen helse.
  Tore Steinar har jobbet i Bobilforeningen i mange år, fra da foreningen var en ’klubb’ med noen få hundre medlemmer hvor ’alle kjente alle’ til i dag å være en slagkraftig og landsdekkende organisasjon med over 11000 medlemmer.  
  Medlemsbladet vårt ’Bobilen’ har endret seg fra å være et ’hefte’ til i dag å være et populært blad som alle venter på skal ligge i postkassa si. Den nylig avholdte spørreundersøkelse som ble presentert i sist utgave av Bobilen, viser med tydelighet at medlemsbladet vårt i dag er et godt likt blad.
  Vi vil takke Tore Steinar Pettersen for innsatsen gjennom mange år og ønsker han lykke til videre!
  Heidi Nilsen er konstituert som leder fram til ansettelse av ny leder har funnet sted.
  Fredrikstad, 07.mars 2016
  Kurt Terje Jenssen, president